Belastingen

Welke belastingen betaalt u als verhuurder in Frankrijk? 

Op deze pagina leest u welke belastingen u verschuldigd bent, indien u een villa verhuurt in Zuid-Frankrijk;

 1. Taxe de Séjour (toeristenbelasting)
 2. Impôt Foncières (belasting over huurinkomsten).

Hieronder gaan we niet in op belastingen geldend voor u als eigenaar van een villa zoals de Taxe Foncières, Taxe d’Habitation en Taxe sur la plus value, etc.

___________________

1) Toeristenbelasting | Taxe de Séjour (TdS) 

Toeristenbelasting - in Frankrijk Taxe de Séjour (TdS) geheten - is een algemene lokale belasting. Deze wordt geheven door de betreffende gemeente als er sprake is van het tegen een betaling verblijven in een gemeente waar de betreffende persoon niet staat ingeschreven. Op deze wijze worden er faciliteiten in de gemeente ten behoeve van toeristen gefinancierd. 

Wettelijk geldt in Frankrijk de verplichting om bij verhuur Taxe de Séjour (hierna: TdS) te berekenen aan alle huurders van 18 jaar en ouder, hiervan aangifte te doen en deze af te dragen aan de gemeente, waar uw villa is gelegen. Dat geldt niet alleen voor de weken, die u verhuurt via VillaSud, maar ook via andere organisaties of bij eigen verhuur. 

De wijze van incasso, aangifte en afdracht van de TdS is wettelijk vastgelegd: “Le vacancier doit payer la taxe de séjour au professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le compte du propriétaire”

Dat betekent dat elke verhuurorganisatie, dus ook VillaSud, verplicht is om niet alleen de TdS te innen, maar ook rechtstreeks aangifte te doen van reserveringen voor alle particuliere eigenaren, tot stand gekomen via het betreffende platform. Naast de aangifte dient de verhuurorganisatie ook de TdS af te dragen aan de gemeente. 

U kunt dit desgewenst nalezen op de Service Public pagina van de Franse overheid; in het Frans of in het Engels. Voor extra informatie verwijzen we u naar de Guide Practique Taxes de Séjour. Op deze pagina vindt u een samenvatting van deze informatie over de TdS.  

VillaSud draagt voor 2021 en verder zorg voor de incasso, aangifte en afdracht van de TdS voortvloeind uit onze reserveringen voor uw villa gemaakt via onze website.

Wat dien ik te doen als verhuurder?

 • Verhuurt u alleen via VillaSud? Dan hoeft u dus verder niets te doen. VillaSud draagt zorg voor de volledige administratieve afhandeling en zorgt ervoor dat de TdS bij uw huurders wordt geïncasseerd, aangegeven en afgedragen bij de gemeente, waar uw villa is gelegen. 
 • Verhuurt u ook privé? Dan dient u zelf de incasso, aangifte en afdracht te doen voor de verhuringen die uw privé heeft verzorgd. 
 • Verhuurt u niet privé maar zakelijk? Is er sprake van een "Loueur en meublé professionel" dan dient u ook zelf de incasso, aangifte en afdracht te doen. 

Dient u als verhuurder zelf ook aangifte en afdracht van de TdS te verzorgen (zie 2 voorbeelden hierboven) dan kunt u dat doen via de webpagina van de desbetreffende gemeente of van de Communauté des Communes waar toe uw gemeente behoort.

Op deze pagina leest u een door VillaSud samengesteld overzicht van tot welke Communauté des Communes een gemeente behoort. 

Een voorbeeld; Sainte Maxime heeft een eigen webpagina voor de Taxe de Séjour Sainte Maxime.

Het enige wat u hoeft te doen is het toesturen aan VillaSud van het registratie nummer van uw woning afgegeven door uw gemeente. Dit is een 13 cijferige combinatie van getal en cijfers. bv. 87109 000003 HK. Zie ook het item Registratie. Klik hier om een voorbeeld aanvraagformulier te printen.

Wat geeft VillaSud precies op? 

VillaSud doet aangifte op basis van;

 • het adres van de villa, 
 • het registratienummer van de villa (aan u afgegeven door uw gemeente), (Zie ook item Registratie) 
 • het aantal volwassenen x het aantal nachten van al uw reserveringen via VillaSud in de betreffende periode. 

Registratie  

Verhuurt u een villa in Zuid-Frankrijk? Dan geldt dat bij een een groot aantal gemeenten in Zuid-Frankrijk een registratie verplicht is. 

  • Registratie is verplicht bij zowel particuliere als zakelijke verhuur,
  • Het aanvragen van een registratienummer geschiedt bij uw gemeente,
  • Voor sommige gemeenten geldt dat het aanvragen online kan via de webpagina; www.declaloc.fr
  • Het nummer bestaat uit een 13 cijferige combinatie van getal en cijfers. bv. 87109000003HK.

Een voorbeeld; Voor Sainte Maxime geldt dat het aanvragen direct bij de gemeente Sainte Maxime on-line kan.

Heeft u nog geen registratienummer aan ons doorgegeven? Dan ontvangen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u. Het is een 13 cijferige combinatie van getal en cijfers. bv. 87109 000003 HK

Hoeveel bedraagt de Taxe de Séjour (TdS)

De bedragen verschillen per commune. Wat is het tarief voor uw villa? 

 • Het tarief dat geldt voor de Communauté des Communes waarin uw gemeente zich bevindt.
 • Belangrijk hierbij is of uw villa wel of niet is geclassificeerd. Zie ook item Classificatie.
 • Bij geen classificatie kan het zijn dat er sprake is van een (hoger) tarief.

Op de volgende informatie webpagina van de Franse overheid kunt u zien welk tarief van toepassing is op uw villa. 

Zie hier ook een lijst opgesteld door VillaSud welke gemeente toebehoort aan welke Communauté des Communes.

Zie hier voor de tarieven geldend in 2021 voor een geclassificeerde villa in Sainte Maxime;

 • Classificatie 5 sterren €2,30 per nacht
 • Classificatie 4 sterren €2.30 per nacht
 • Classificatie 3 sterren €1.50 per nacht
 • Classificatie 2 sterren €0.99 per nacht
 • Classificatie 1 ster      €0.83 per nacht

Voor een villa in Sainte Maxime geldt bij een classificatie van 4 sterren een tarief van €2,30,- per persoon per nacht.

Stel u heeft een geclassificeerde 4 sterren villa geschikt voor 8 personen en u verhuurt aan 4 volwassenen en 2 kinderen. Verschuldigde TdS; 4 personen x 7 nachten is 28 nachten x €2,30 = € 64,40,-

Classificatie 

De hoogte van de TdS wordt bepaald door

 1. het aantal sterren voortvloeiende uit de classificatie
 2. Of de villa überhaupt is geclassificeerd.

Wij adviseren u zeer om uw villa te laten classificeren. Bij geen classificatie geldt een (veelal hoger) procentueel tarief aan TdS. 

Het classificeren geschiedt door een onafhankelijke toetsing van Aout France uit te voeren door een daarvoor bevoegde keuringsinstantie. Deze classificatie staat geheel los van de classificatie die VillaSud aan uw villa geeft. 

Het classificeren biedt u ook grote voordelen bij de vaststelling van de inkomstenbelasting welke worden geheven over de huurinkomsten. 

Voor info over hoe het classificeren te realiseren verwijzen wij u naar de webpagina van Atout France.

N.B. Het aantal sterren bij een classificatie kan ook op verzoek van de eigenaar worden vastgesteld. U heeft als eigenaar derhalve de keuze om "slechts" voor een 3 sterren classificatie te gaan. Hoe hoger het aantal sterren hoe hoger namelijk de TdS. 

___________________

2) Inkomstenbelasting | Impôt Foncières.

Een andere vorm van belasting is de inkomstenbelasting in Frankrijk genaamd; Impot Foncières.

Voor 2021 geldt het volgende; indien de opbrengsten uit een privé verhuurde woning meer dan €895 en minder dan €85.800,- bedragen is er sprake van de verplichting tot het betalen van inkomstenbelasting over de huurinkomsten in Frankrijk.

Aangifte hiervan is net zoals in Nederland de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige. Aangifte wordt gedaan bij het belastingkantoor voor buitenlanders SIPNR

In dit voorbeeld gaan we uit van een tweede woning van een niet ingezetene in Frankrijk. 

De belasting is; 

 • 27,5% van de winst tot aan een bruto verhuuromzet van €895,- tot € 27.519,- per jaar en 
 • 37,5% van de winst van de bruto verhuuromzet van € 27.519,- tot €85.800,- per jaar

Wat is winst? Er wordt gerekend met een theoretische winst van 

 • 29% van de bruto omzet in geval het vakantiehuis is geclassificeerd 
 • 50% van de bruto-omzet in geval het vakantiehuis niet is geclassificeerd

Voor een geclassificeerde villa is de berekening als volgt.  

 • De winst is 29% over de huurinkomsten x 27,5% is 8% over de tranche €895,- tot € 27.519,- p/j
 • De winst is 29% over de huurinkomsten x 37,5% is 10.9% over de tranche €27.519,- tot €85.800,- p/j 

Voor een niet geclassificeerde villa is de berekening als volgt.  

 • De winst is 50% over de huurinkomsten x  27,5% is 13,75% over de tranche €895,- tot € 27.519,- per jaar 
 • De winst is 50% over de huurinkomsten x 37,5% is 18,75% over de tranche €27.519,- tot €85.800,- per jaar

Het loont derhalve zeer om de woning te laten classificeren. U betaalt bij een huurinkomsten van €50.000,- per jaar gemiddeld 10% inkomstenbelasting. In dit voorbeeld slechts €5.000,-. 

___________________

Nuttige adressen

Webpagina van de Franse overheid onderdeel Toeristenbelasting.

Webpagina van de Franse overheid onderdeel tarieven Toeristenbelasting.

Webpagina Atout France met informatie over Classificatie van uw woning.

Webpagina voor het aanvragen van het gemeentelijk registratie nummer

___________________

Disclaimer 

VillaSud streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VillaSud niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Laat u het ons weten als u fouten of onduidelijkheden constateert! Dan kunnen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren.